Asatrofællesskabet Yggdrasil består af en lille gruppe voksne asa- og vanetroende. Sådan rent geografisk er vi spredt ud over det ganske land, hvor vi bor med vores respektiver koner, ægtemænd, kærester og børn.
Før vi stiftede Asatrofællesskabet Yggdrasil, kendte vi alle sammen hinanden fra forskellige sammenhænge både i og uden for asatromiljøet. Nogle har kendt hinanden i mange år – andre kun i få år. Vi er desuden alle enige om en række før-kristne værdier, som vi gerne vil arbejde for udbredelsen af. (Se f.eks. Hávamál).

  En af vores fælles drømme har været at finde et stykke jord – gerne vild natur/skov. Det skulle være et sted, vi kunne bruges til lejrliv, når man alene eller sammen ville slappe af i naturen. Men samtidig skulle det også være egnet til at danne rammen om helligsteder og arrangementer for andre Asatroende fra såvel Danmark som det øvrige Norden.

  Det er nok kendt for de fleste, at Harald Blåtand på Jelling-stenen praler af , at han vandt sig hele Danmark (og Norge) og gjorde danerne kristne. Men vi er altså nogen asatroende, der længe har haft lyst til at rulle Haralds præstation en lille smule tilbage og i det mindste genindvie et lille bitte stykke af danernes land og omdanne dette til et hedensk fristed, hvorfra vi kunne yde vores bidrag til at genrejse Asatroen til dens naturlige plads blandt de øvrige aktive religioner i Norden.

  Da vi startede Yggdrasil, var der ingen konkrete planer – kun fælles drømme og løse ideer. Vi besluttede os derfor til at begynde med at spare op i en årrække i fællesskab og så se, hvor skæbnen ville bringe os hen. Nornerne må have blinket til hinanden, da de hørte os ildsjæle forsøge på at udvise tålmodighed og tale roligt om en fjern fremtid, hvor vi skulle tage initiativet og vise andre, at man ikke altid bare skal sidde og vente på, at der sker noget spændende, men at man selv kan og bør gøre noget!! For pludselig – efter mindre end et halvt års ventetid faldt en af fællesskabets lys over en salgsopstilling på et lille stykke skov i en stor skov hos en lille deltidsejendomsmægler helt ude på landet, og kort efter dukkede den op som en e–mail hos os andre. Det satte virkelig gang i drømmene og de feberhede fantasier – men samtidig var det svært at tro på, at det virkelig kunne lade sig gøre så hurtigt. Nogle af os drog til Jylland for ved selvsyn at se området, og det gjorde på ingen måde drømmene eller feberen mindre.

  Vi besluttede derfor at undersøge vores muligheder for finansiering m.m. konstruktivt ud fra devisen, at man kan, hvad man vil! Guderne var med os (naturligvis…), og pludselig så det ud til at det hele kunne falde på plads. Vi satte derfor hinanden stævne i ”vores skov” den 5/10 2003 for at besigtige stedet i fællesskab, så alle vidste, hvad det var, vi i givet fald sagde ja eller nej til. Det var en flot efterårsdag, som endte med en klar beslutning:

  Asatrofællesskabet Yggdrasil er derfor i dag ejere af 12.440 m2 vild - men hedensk skovjord, som rummer egen kilde ved asketræets fod, rislende vandløb, stor helligsten og mulige anlæg til en hellig sø foruden egnede arealer til teltslagning og bålpladser.

  Nu, hvor jorden er i hus, har vi ikke travlt. Ideerne må godt ligge og modnes lidt. Men sikkert er det, at danerne har fået en ny chance…. I de kommende år vil vi bruge tiden på at indrette stedet, men helt sikker også på at lave weekendarrangementer for andre asatroende.

  Hvis du – som os – tænder på dyrkelse af de gamle guder ude i naturen og kammeratligt samvær med ligesindede, så hold øje med vores aktivitetskalender. Det kunne jo være, at du hørte til dem, vi gerne ville se i Yggdrasils skov.
 


 

Ringen