Asatrofællesskabet Yggdrasil har et antal lokale Yggdasilgrupper tilknyttet, spredt over hele landet.

Formålet med grupperne, er at vi der dannede Asatrofællesskabet Yggdrasil, gerne vil dele livet med skoven med andre ligesindede, så den kan vokse fysisk, mentalt og religiøst for os alle sammen.

Det der gjorde at vi fandt sammen i Asatrofællesskabet Yggdrasil, er at vi over flere år havde fundet ud af at vi havde et fælles værdigrundlag som var stærkt nok til at kunne bygge noget på, det værdigrundlag findes tilsvarende i lokalgrupperne, og det er det der binder os sammen.

Lokalgrupperne er meget selvstyrende, hvilket også vil fremgå af deres hjemmesider, samtidig har de både rettigheder og pligter i forhold til Asatrofællesskabet Yggdrasil og skoven i kraft af deres tilknytning.

Som en markering af forbindelsen med Asatrofællesskabet Yggdrasil, er gruppernes logoer dannet ud af det overordnede logo, hvor delelementerne vælges og defineres af lokalgruppen.

Logo for Asatrofællesskabet Yggdrasil
2 Solhjul, Dualitet, Dag – Nat, Mand – Kvinde.
Roden er trippel Tyr og for de 3 Norner.
3 gange dobbelt Fé – som FFF – (F for Frej og Freja).
Yrr for ejendom og retning mod guderne.
Hjulets egere: Isar for beskyttelse.


Yggdrasil Midt- og Østjylland
2 Solhjul, Dualitet, Dag – Nat, Mand – Kvinde.
  Roden er trippel Tyr og for de 3 Norner.
  3 gange dobbelt Fé – som FFF – (F for Frej og Freja).
  Yrr for ejendom og retning mod guderne.
  Hjulets egere: Isar for beskyttelse.

Yggdrasil Sjælland
Ringen for verdens og livets gang.
  Dobbelt solhjul for balancen i verden.
  Dobbelt Fé for frugtbarhed og velstand.
  Trippel Tyr for held i kamp.
  Trippel Yrr for retning mod guderne.
  2 gange dobbelt Kaun for lyset og kærligheden.